Startsidan Om företaget Jobbcoachning Kontakta oss! Om personalen Lediga jobb
 

Personalservice AB:s personal

Lars Håkansson Arbetsförmedlingens utbildning till platsförmedlare och arbetskonsulent, Desision Dynamics, MBTI, FIRO-B utbildning, Petrusmodellen, Coachutbildning inom idrottsvärlden. Arbetat som coach/vägledare 23 år.

Håkan Stivert Arbetsförmedlingens utbildning till arbetsförmedlare/yrkesvägledare. Utbildat arbetsförmedlare och yrkesvägledare. Coachutbildning Leapfrog. Petrusmodellen. Arbetat som coach 28 år.

Jan Wendel Ett kvartssekels chefskap i privat och offentlig verksamhet, personalansvar, medarbetarsamtal, mentorskap och rekryteringar. Jobbcoach åt  ULI-Team AB och BeWe konsult. Diverse chefs- och ledarskapsutbildningar samt UGL-utbildning.

Evalisa Karlström Har erfarenhet av jobb inom IT, utbildning, ekonomi och personal. Hon har lång erfarenhet av jobb- och karriärcoaching och har arbetat med i stort sett alla typer av kompetenser.

Bo Weirum Desision Dynamics, NLP och IPU. Arbetat med personalrelaterade yrken som chef handläggare utbildare. Jobbcoachuppdrag sedan 1989.

Hans Fuchs Har mångårig erfarenhet samt har lång praktisk jobberfarenhet av att coacha deltagare inom de flesta yrkesområden med ett mycket bra resultat inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning.